Med erfaring og kompetent rådgivning hjælper jeg jer gennem hele forløbet

Hvad gør jeg

Jeg er jeres rådgiver i hele forløbet. Jeg tager kontakt til alle relevante myndigheder og anmelder dødsfaldet rette sted.

Mit arbejde er b.la.

◦Samtaler med pårørende

◦Ilægning i kiste

◦udsyngning

◦fremvisning

◦tage billeder af afskeden

◦Anmeldelse af dødsfaldet til præst og kirkekontor

◦Fastsættelse af højtidelighedens tidspunkt i enighed med dig, dine nærmeste og præsten

◦Kontakte graver, kirkebetjening mht. gravsted

◦Kontakt til kapel, krematorium m. flere

◦Ansøge om begravelseshjælp både ved det offentlige og evt. fagforeninger m.m.

◦Bestille blomster, sten m.m.

◦Avisannonce

◦Arrangere mindesammenkomst

◦Sørge for kirkepyntning med lys eller blomster

◦Evt. tryk af salmeblade

◦Planlægning af urnenedsættelse

Hvad kan I selv gøre

Der er nogle ting I godt kan gøre selv. f.eks. at anmelde dødsfaldet via borger.dk, tage kontakt til præsten, bestille blomster, gravsten, mindesammenkomst m.m.

I skal dog være opmærksomme på at der er flere kalendere der skal være ledige før planlæggelsen af en begravelse eller bisættelse kan finde sted. Afdøde ligger måske på et sygehuskapel og skal køres til kirken – det skal planlægges. Kirken, kirkens personale og jeg skal være ledig før en dato kan fastsættes.

Jeg anbefaler derfor altid at starte med at kontakte mig, før andet planlægges.

Firma adresser: Bedemand Lykke Rømer

Boelsbjergvej 8 5610 Assens Tlf: 5052 0929